کلینیک تخصصی آب

آیا امکان کاهش و افزایش کار در قراردادهای بیع متقابل موجود است؟

آیا امکان کاهش و افزایش کار در قراردادهای بیع متقابل موجود است؟

پاسخ:

در قراردادهای پیمانکاری همواره کارفرما از اختیار کاهش و افزایش کار برخوردار است. در قراردادهایی که یک طرف آن شرکت ملی نفت حضور دارد مانند قراردادهای حفاری، امکان افزایش و کاهش ۲۵ درصدی برای کارفرما پیش بینی شده است. اما در قراردادهای بیع متقابل چون از جنس پیمانکاری نبوده و نوعی قرارداد سرمایه‌گذاری است، افزایش و کاهش تابع اصول دیگری است.
در قراردادهای بیع متقابل، اجازه افزایش و کاهش کار داده شده است اما به درصد خاصی محدود نیست. در این قراردادها مرقوم گشته که می‌توان MDP را که یکی از ضمائم قرارداد است با تصویب JMC و تصویب شرکت ملی نفت ایران تغییر داد. بدیهی است در صورت تغییر MDP مطابق شرایط فوق، بایستی سقف هزینه‌های سرمایه‌ای یا CAPEX بالتبع افزایش یا کاهش یابد و مطابق آن REM نیز تغییر خواهد کرد. به صورت اجمالی اشاره می‌شود که سقف هزینه‌های سرمایه‌ای در نسل سوم بیع متقابل زمانی مشخص می‌گردد که ۸۵ درصد مناقصات ظرف ۲۴ ماه توسط سرمایه‌گذار انجام شود و پس از آن بر اساس ROR توافقی با سرمایه‌گذار میزان REM نیز مشخص می‌گردد.

نویسنده:هاتف ستاری.

دیدگاه‌ها (0)

*
*

نام کاربری یا نشانی ایمیل *
گذرواژه *