کلینیک تخصصی آب

قوانین و مقررات

قوانین و بخشنامه ها

خوشبختانه طی سال های اخیر، به منظور صیانت از منابع آب و محیط زیست کشور، تهیه و ابلاغ قوانین و مقررات مرتبط با آب و محیط زیست، توسعه یافته است. برخی از قوانین و مقررات متناسب با شرایط روز، اصلاح شده و برخی نیز در راستای توسعه پایدار و رفع مشکلات و معظلات فعلی کشور تهیه و تنظیم شده است. به هر حال آشنایی با مقررات و قوانین به روز در حل بسیاری از موضوعات حقوقی و حتی فنی می تواند موثر واقع شده و از بروز اشتباهات در موضوعات فنی و حقوقی جلوگیری کند.

در این بخش از واترکلینیک، قوانین و مقررات مرتبط با آب و محیط زیست در سه دسته بندی شامل “بخشنامه ها”، “دستورالعمل ها” و “آیین نامه ها و ضوابط” قرار داده شده اند. آخرین اطلاعات و داده های بارگذاری شده برای هر یک از این دسته ها، در همین صفحه نشان داده شده است. برای دسترسی به هر یک از موضوعات مذکور، از لینک مرتبط با هر موضوع استفاده فرمایید.

نام کاربری یا نشانی ایمیل *
گذرواژه *