کلینیک تخصصی آب

تأسیسات نمک‌زدایی چه اثراتی بر محیط زیست دارد؟

ترکیبات پساب آب شیرین کن

پساب تأسیسات نمک زدایی دربرگیرنده نمک‌های حذف شده از آب شور ورودی برای تولید آب محصول، مواد شیمیایی اضافه شده در طی فرآیندها و نیز حاوی محصولات جانبی خورندگی است. میزان آن بسته به فرآیند مورد استفاده متغیر است، اما تقریباً همیشه مقدار در خور توجهی را دربردارد.

شرایط تخلیه پساب در محیط زیست

تخلیه این پساب‌ها بر اساس دستورالعمل‌های مناسب محیط زیستی بخش مهمی از مطالعات امکان‌سنجی و راهبری تأسیسات نمک‌زدایی است. اگر تأسیسات نمک‌زدایی در نزدیکی دریا قرار گرفته باشند، پتانسیل مشکلات پیش‌گفته به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. بخش اصلی پساب نمک است و تخلیه نمک به دریا معمولا مشکلی ایجاد نمی‌کند. البته باید در خصوص امکان تغییرات محیط زیستی مرتبط با تخلیه آن‌ها از دیدگاه افزایش کلر و ترکیب‌های شیمیایی و اختلاف دمای آب توجه داشت.

هنگامی که تأسیسات نمک‌زدایی در شهرها و به دور از دریاها قرار می‌گیرد مانند تأسیسات نمک‌زدایی از آب لب شور، مشکلات عمده‌تر است و باید به آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی توسط جریان پساب توجه شود. در این تأسیسات پساب به روش‌های رقیق‌سازی، تزریق به منابع آب شور از طریق چاه‌ها، تبخیر یا انتقال توسط خط لوله به نقاط دیگر و یا شبکه جمع‌آوری فاضلاب دفع می‌شود.

در واقع در نظر گرفتن مکان مناسب جهت تخلیه جریان پساب باید در هر مطالعه امکان‌سنجی تأسیسات نمک‌زدایی با دقت بررسی شود. هزینه تخلیه پساب ممکن است در خور توجه باشد و بر توجیه اقتصادی پروژه‌های نمک‌زدایی تأثیر بگذارد.

اثرات محیط زیستی آب شیرین کن ها

دیدگاه‌ها (0)

*
*

نام کاربری یا نشانی ایمیل *
گذرواژه *